بازار سرمایه - بورس انرژی

عرضه نفت سفید پالایش نفت بندرعباس در بورس انرژی

عرضه نفت سفید پالایش نفت بندرعباس در بورس انرژی

در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی، ۱۰.۰۰۰ کیلووات برق توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا برای دوره تحویل هفتگی امروز عرضه می شود.
۱۳۹۷/۰۶/۱۸    ۰۹:۲۷