کد خبر: ۱۵۷۴۶
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان ،دکتر رضا میرزاخانی

یکی از چالشهای اصلی بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوریهای مالی بهمنظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق بهدلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و بهطور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از اینرو، وزارت نیرو بهعنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه میباشد و همواره بهدنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در صنعت برق است.

یکی از پیشنیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راهحلها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوریهای مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می‌تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاههای جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی میشود.

منبع : انجمن مالی اسلامی ایران

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: