عصرمالی

تاکید به اعضای ستاد اقتصادی دولت برای ارائه گزارش به رئیس جمهور منتخب
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تاکید به اعضای ستاد اقتصادی دولت برای ارائه گزارش به رئیس جمهور منتخب

دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جمهور منتخب، از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضعیت...
اقتصاد کلان بیشتر
بانک و بیمه بیشتر
صنعت و تجارت بیشتر
شرکت ها و مجامع بیشتر
فیلم و صوت