• کد خبر: ۲۴۵۰۱
  • تعداد بازدید: ۲۲۷

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
                                   نمادها با بیشترین رشد قیمت                                  
نمادقیمت پایانی (ریال)آخرین قیمت (ریال)تغییرات قیمت (درصد)توضیحات
صایند9,9919,99116.74
تلیسه3,9063,9929.75
تاپکیش3,0473,0475.00
اوان20,16920,3244.19
زقیام3,6543,6993.72

نمادها با بیشترین افت قیمت

نمادقیمت پایانی (ریال)آخرین قیمت (ریال)تغییرات قیمت (درصد)توضیحات
سمگا4,2404,29712.12
ولشرق2,4422,4339.66
ساینا4,9554,9759.60
غشهداب3,1503,1839.40
غپآذر3,8924,0009.36

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نمادقیمت پایانی (ریال)تغییرات قیمت (درصد)ارزش معاملات (میلیارد ریال)توضیحات
اعتماد21,6640.04494.618 میلیارد
سمگا4,24012.12270.558 میلیارد
چکاپا6,5054.58145.173 میلیارد
زاگرس59,2432.62138.637 میلیارد
شاوان28,2761.36111.402 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نمادقیمت پایانی (ریال)تغییرات قیمت (درصد)تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)توضیحات
اعتماد21,6640.04142.953 میلیارد
صایند9,99116.7456.999 میلیارد
آکورد16,9120.0818.25 میلیارد
دی1,2504.9415.488 میلیارد
تاپکیش3,0475.006.108 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی


نمادقیمت پایانی (ریال)تغییرات قیمت (درصد)تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)توضیحات
سمگا4,24012.1252.559 میلیارد
کپرور17,8905.0049.843 میلیارد
هرمز3,9724.5943.469 میلیارد
ذوب3,5074.9934.86 میلیارد
شاوان28,2761.3633.843 میلیارد
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها