• کد خبر: ۲۵۷۱۶
  • تعداد بازدید: ۸۰۹
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن مطرح کرد؛

بازار سرمایه، موتور محرک توسعه صنعت ریلی

وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بالا رفته و جریانی را شروع کرده است که می تواند بسیار بسیار گسترده تر باشد.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن ضمن بیان اینکه وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه افزایش داشته، به خبرنگار عصرمالی گفت :توجه به صنعت حمل و نقل ریلی یک توسعه همه جانبه است که  نیازمند برنامه ریزی است؛ برنامه ریزی که نقطه آغازین آن ایجاد ساختارهایی برای جذب منابع مالی و تامین آن است.
محمودرضا خواجه نصیری عنوان کرد: امسال قانون بودجه و سیاست های حوزه اقتصادی و توسعه ای کشور، تاکید ویژه ای در حوزه توسعه صنعت ریلی کشور داشته و مصوبات و تصمیمات خوبی در این حوزه اتخاذ شده است.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، توسعه صنعت ریلی کشور را یکی از نیازهای اساسی و اصلی امروز کشور دانسته و گفت: توسعه صنعت ریلی می تواند به بهبود فضای زندگی مردم و فضای کسب و کار کمک کند.
خواجه نصیری اضافه کرد: یکی از نیازهای اساسی توسعه هر بخشی، تامین مالی و تامین سرمایه گذاری است و بعد از سیاست گذاری و تعیین اهداف رسیدن به این توسعه، در قدم بعدی  باید موضوع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه  پیشنیاز ابتدایی و  اولیه توسعه، تامین مالی است گفت: بازار سرمایه از جمله نهاد هایی در کشور است که در تامین مالی کم هزینه راه گشا است و در بسیاری از حوزه ها می توان از آن بهره برداری کرد.
خواجه نصیری با بیان اینکه سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه بلند مدت محسوب می شود تصریح کرد: نقش بازار سرمایه در تامین مالی از سیستم بانکی گرفته تا سایر مجموعه های مالی هر لحظه  پر رنگ تر می شود و باید برای آن برنامه ریزی های اساسی انجام داد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: صنعت ریلی به واسطه مدل درآمدی و نوع سرمایه گذاری که در حوزه تجهیزات دارد بستر مناسبی است تا فرآیندهای تامین مالی از  بازار سرمایه را برای آن تعریف کنیم.
خواجه نصیری توضیح داد: می توانیم اوراقی را در همین حوزه منتشر کنیم و پشتوانه این اوراق، تجهیزات و زیرساخت هایی باشد که در صنعت ریلی وجود دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به عنوان مثال به اوراق اجاره دارایی ها اشاره کرده و ادامه داد: می توان بر اساس این اوراق، تامین مالی را شکل داده و منابع را تجهیز کنیم تا  بعد از اینکه این پروژه ها به ثمر نشست از این منابع استفاده کنیم.
خواجه نصیری تصریح کرد: اوراق منفعت، اوراق مشارکت و اوراق استصناع از انواع اوراقی است که می توانند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه سعی شده رابطه بین صنعت ریلی کشور و بازار بکر قابل استفاده برای این سیستم شکل گیرد، گفت: در گذشته تامین مالی صنعت حمل و نقل و حوزه ریلی از طریق بازار سرمایه انجام شده و این فرآیند به بخش خصوصی کمک کرد تا با منابعی که به دست آوردند، تجهیزات را خریداری و مستقر کرده و توسعه دهند.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن اضافه کرد:  وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بالا رفته و جریانی را شروع کرده است که می تواند بسیار بسیار گسترده تر باشد.
خواجه نصیری با تاکید بر آنکه باید رابطه بین صنعت ریلی و سایر صنعت ها با بازار سرمایه بیشتر شود ادامه داد: برای توسعه باید بتوانیم با آشنایی بیشتر از این ابزارها استفاده کنیم.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن معتقد است: باید ساختارهای تعریف شده جدیدی به صورت ویژه برای صنعت ریلی در بازار سرمایه تعریف شود و متناسب با این صنعت خاص شکل بگیرد.
خواجه نصیری توضیح داد: این امر می تواند مدل های بدهی باشد که از طریق اوراق منتشره اتفاق  می افتد و موضوعی است که قبلا در صنایع دیگر داشته ایم و یا از طریق  مدل های مشارکتی باشد تا از طریق صندوق های مشارکتی، مشارکت مردم را جلب کنیم.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن گفت: سابقه نشان داده است که بسیاری  از شرکت هایی که در صنعت ریلی به صورت بخش خصوصی فعال شدند امکان سودآوری خوبی را برای سرمایه گذارانشان فراهم کردند.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه صنعت حمل و نقل ریلی را باید به عنوان صنعتی که بازدهی دارد مدنظر قرار دهیم ادامه داد: توجه به صنعت حمل و نقل ریلی یک توسعه همه جانبه است که نیاز دارد برای آن برنامه ریزی شود. برنامه ریزی که نقطه آغازین آن ایجاد ساختارهایی برای جذب منابع مالی و تامین آن است.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد تصریح کرد: اگر بتوانیم واسطه هایی را از جنس بازار سرمایه برای هدایت این نقدینگی به سمت صنعت ریلی ایجاد کنیم، هم می توانیم سرمایه گذاران بسیاری در این بازار جذب کنیم و هم برای سرمایه گذاران منفعت زیادی ایجاد کنیم.
خواجه نصیری اضافه کرد: باید صنعت ریلی را به عنوان یکی از صنعت های زیرساختی که  فضای زندگی کردن را بهبود بخشیده و یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور است، گسترش دهیم.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن خاطر نشان کرد: آشنایی صنعت ریلی با ابزارهای بازار سرمایه به خوبی  آغاز  شده و سرعتش در سال جاری بسیار خوب بوده و تعامل بین بخش های مختلف ایجاد شده است.
خواجه نصیری اضافه کرد: تعامل خوبی میان متولیان زیرساخت ها و بخش خصوصی توسعه دهنده سرویس ها و خدمات در صنعت ریلی اتفاق افتاده است.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن تاکید کرد: در حال حاضر امکان ضمانت تامین مالی ها از سمت نهاد متولی راه آهن کشور و شرایط تامین مالی به پشتوانه قوانین موجود در کشور مهیاست و  باید هرچه سریعتر و  بهتر به عمل  نزدیک شده تا  به موتور محرک توسعه صنعت ریلی کشور تبدیل شود.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها