• کد خبر: ۲۸۰۵۱
  • تعداد بازدید: ۴۵۲

تحلیل بنیادی گروه محصولات غذایی

هفته نامه سهامدار در جدیدترین شماره خود به بررسی جامع گروه محصولات غذایی پرداخته است؛ در ادامه بخش "بنیادی" آن آورده شده است.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی"، در میان صنایع فعال در بازار سرمایه تعداد اندک و انگشت‌شماری از آن‌ها هستند که روند درآمدی و سودسازی آن‌ها وابستگی شدید به اتفاقات خارجی نداشته باشد چرا که بیش از 80 درصد از بازار سرمایه را صنایع معدنی فلزی و نفتی تشکیل داده‌اند که ارتباط مستقیمی با وضعیت بازارهای بین‌المللی دارند. گروه محصولات غذایی جزء آن دسته محسوب می‌شوند که به سبب ظرفیت‌های بالقوه و گره‌خوردن معیشت افراد یک جامعه همواره به فعالیت می‌پردازند و رویدادهای مرتبط با سطح بین‌الملل تاثیرپذیری زیادی بر روی آن‌ها نخواهد داشت. از طرفی ورود شرکت‌های این گروه به بازار بورس سبب می‌شود تا این شرکت‌ها همواره برای حفظ استانداردهای خود تلاش نمایند.

 شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را به دلیل متنوع بودن فعالیت‌ها می‌توان به چند گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های تولیدکننده انواع خوراکی، آبمیوه، لبنیات، رب و کنسرو و روغن.

مقایسه دو نمودار شاخص کل و شاخص گروه مواد غذایی نشان می‌دهد این گروه نیز از رشد بازار در سال 97 جا مانده است و تا تاریخ 8 اسفند بازدهی یک ساله آن 55 درصد بوده است در حالی که شاخص کل عدد 70 درصد را نشان می‌دهد.

11

شرکت‌های تولیدکننده انواع خوراکی

سالمین (غسالم)، گرجی(غگرجی)، صنایع غذایی مینو شرق(غمینو) و شرکت صنعتی پارس مینو(غپینو) تولیدکننده انواع خوراکی(بیسکویت، شکلات، پفک و...) به شمار می‌روند که در بازار سرمایه حضور دارند.

22

در میان شرکت‌های تولید کننده خوراکی و تنقلات شرکت قدیمی "صنعتی پارس مینو" بیشترین درآمد در 11 ماه گذشته را داشته است که علت آن تنوع بیشتر در محصولات می‌باشد.

سودهی 9 ماهه شرکت‌های فوق در نمودار ذیل آورده شده است. 

سود هر سهم غپینو 97 ریال، غسالم 222ریال، غمینو 589 ریال و غگرجی 455 ریال بوده است.

33

شرکت‌های تولید کننده آبمیوه

پاکدیس(غدیس) و بهنوش ایران(غبهنوش) تنها شرکت‌هایی هستند که در حوزه تولید آبمیوه فعال هستند و در بازار سرمایه حضور دارند.

44

دو شرکتی که به عنوان تولیدکنندگان آبمیوه آورده شده‌اند از نظر تنوع محصول تقریبا مشابه یکدیگر هستند و تفاوت در میزان رقم فروش آن‌ها به ظرفیت تولید در این شرکت‌ها وابسته است. برای مثال بهنوش در زمینه تولید ماءالشعیر از سایر هم‌گروهی‌های خود بالاتر است و در واقع رتبه اول در زمینه تولید این نوشیدنی را دارا می‌باشد.

سودهی 9 ماهه این شرکت‌ها در نمودار ذیل آورده شده است. 

سود هر سهم غدیس 237 ریال و غبهنوش 216 ریال بوده است.

55

شرکت‌های تولیدکننده رب و انواع کنسرو

دشت‌مرغاب(غدشت)، گروه تولیدی مهرام(غمهرا)، مجتمع کشت و صنعت چین‌چین(غچین) و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(غشهداب) با تولید انواع رب و غذاهای کنسروی در بازار سرمایه فعال هستند.

شرکت‌های این حوزه دو سال مالی متفاوت دارند؛ غشهداب و غمهرا سال مالی منتهی به پایان اسفند و غچین و غدشت سال مالی منتهی به پایان خرداد دارند. از این رو اطلاعات آورده شده از آن‌ها بر اساس آخرین صورت‌مالی منتشره است.

66

شرکت‌های این گروه با توجه به محصول اصلی (رب) که تولید می‌کنند بازار ثابت خود را دارند و به دلیل ارتباط مستقیم محصولات این شرکت‌ها با معیشت جامعه میزان فروش و سودآوری آن‌ها همواره خوش‌بینانه است. به علاوه آن‌که شرکت‌های تولیدکننده رب محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند؛ هر چند در سال جاری صادرات آن‌ها با مشکلاتی مواجه شد اما در مجموع می‌توان چشم‌انداز مثبتی از لحاظ فروش و سودآوری برای آن‌ها متصور بود.

روند سودآوری این شرکت‌ها در نمودار ذیل نشان داده شده است. بررسی‌ها برای غدشت و غچین براساس صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30/09/1397 و برای غشهداب و غمهرا بر اساس صورت‌مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1397 بوده است.

سود هر سهم غشهداب 238ریال، غدشت 950 ریال، غچین 912 ریال و غمهرا 536 ریال می‌باشد.

77

شرکت‌های تولیدکننده روغن

تولیدکنندگان روغن حاضر در بازار سرمایه ایران شرکت‌های مارگارین(غمارگ) و صنعتی بهشهر(غبشهر) هستند. سال مالی این دو شرکت تا پایان آذرماه می‌باشد در نتیجه با سپری شدن دو ماه گذشته سال مالی جدید آن‌ها آغاز شده است و معیار بررسی‌ها عملکرد دو ماهه و صورت‌مالی یک ساله این شرکت‌ها است.

بر اساس گزارش دوماه گذشته میزان فروش این شرکت‌ها به شرح نمودار ذیل است.

88

این دو شرکت در ماه پایانی سال مالی خود(آذر) فروش رویایی را رقم زده بودند که این فروش در دو ماه ابتدایی سال مالی 98 ادامه پیدا نکرد. از مهم‌ترین ریسک‌هایی که دوشرکت مذکور را در سال 98 تهدید می‌کند احتمال حذف اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه این صنعت است. چنان‌چه روند درآمدزایی شرکت‌های مذکور در سال مالی جدید همانند آذرماه باشد می‌توان به سودآوری قابل توجه آن‌ها در سال 98 خوش‌بین بود.

روند سودآوری غمارگ و غبشهر در سال مالی 97 به صورت ذیل بوده است.

سود هر سهم غبشهر 282 ریال و غمارگ 87 ریال می‎باشد.

99

شرکت‌های تولیدکننده لبنیات

بیشترین حجم گروه مواد غذایی را شرکت‌های لبنی تشکیل می‌دهند که به استثنای لبنیات پاستوریزه پاک(غپاک) و کالبر(غالبر) مابقی از زیرمجموعه‌های صنایع شیر ایران به شمار می‌روند که عبارتند از: شیر پاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌شرقی(غپاذر)،پگاه‌آذربایجان‌غربی(غشاذر)،پگاه‌گلپایگان(غگلپا)،پگاه‌خراسان(غشان)،پگاه‌اصفهان(غشصفا)، پگاه‌گلستان(غگلستا) و پگاه‌فارس(غفارس).

تنوع محصول شرکت‌های لبنی بر پایه شیر استوار است و جهت‌ اصلی قیمت محصولات لبنی به نرخ خرید شیر خام وابسته بوده و تغییر قیمت این محصول بر هزینه این شرکت‌ها اثرگذار است. طی نیمسال دوم سال جاری شرکت‌های لبنی به واسطه افزایش نرخ خرید شیر خام، نرخ فروش محصولات خود را افزایش دادند؛ نرخ فروش شیر و انواع پنیر در 10 شرکت لبنی مورد بررسی به خوبی افزایش نرخ فروش در شش ماه دوم سال جاری نشان می‌دهد.

10-1

مهم‌ترین ریسکی که شرکت‌های لبنی را تهدید می‌کند، افزایش نرخ خرید شیرخام و عدم تغییر نرخ فروش محصولات می‌باشد. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین فرصت و چشم‌اندازی که برای شرکت‌های لبنیاتی و به طور کلی صنایع غذایی وجود دارد، وابستگی کم این شرکت‌ها به کشورهای خارجی می‌باشد از این رو تأثیر بسیار کمی را از شرایط تحریمی به صورت مستقیم می‌گیرند.

روند سودسازی شرکت‌های لبنی بر اساس آخرین صورت‌های مالی که مربوط به دوره 9 ماه منتهی به پایان آذر می‌باشد به شرح ذیل است.

سود هر سهم غپاک 10ریال، غپاذر 312 ریال، غالبر 41 ریال، غشاذر 77 ریال، غگلپا 100 ریال، غشان 405 ریال، غشصفا 953 ریال، غفارس 532 رایل و غگلستا 473 ریال بوده است.

11-1

در فایل ذیل می‌توانید مطالب آورده شده در بالا را به صورت پی دی اف به همراه تحلیل تکنیکال "غصینو"، "غشاذر" و "غبشهر" مشاهده کنید. 

دانلود فایل
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها