• کد خبر: ۳۳۰۲۴

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

صبح امروز پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها با حضور اعضای این انجمن و شخصیت‌های مطرح سرمایه‌گذاری کشوری برگزار شد.

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

برگزاری پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی(گزارش تصویری)

 

 

 

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: