• کد خبر: ۴۱۴۷۱
نسبت به آبان ماه ۱۳۹۸؛

فروش "سشمال" ۸۹ درصد افزایش یافت

مقایسه فروش سیمان شمال در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸، حکایت از افزایش ۸۹ درصدی میزان فروش این شرکت دارد.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، شرکت سیمان شمال گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
براساس این گزارش، میزان فروش ماهیانه شرکت سیمان شمال در آبان ماه امسال ۲۹۵ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ رشد ۸ درصدی داشته است.
همچنین، مقایسه فروش "سشمال" در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ از افزایش ۸۹ درصدی میزان فروش این شرکت خبر می‌دهد.
بیشترین میزان فروش شرکت سیمان شمال در آبان ماه امسال، سیمان خاکستری به مبلغ ۲۹۱ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال بوده است.
"سشمال" از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ از رشد ۳۷ درصدی برخوردار است.
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: