• کد خبر: ۴۱۴۷۳
طی آبان ماه؛

"پارسان" تنها خریدار بود

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و سهام هیچ شرکت بورسی را نفروخت.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با سرمایه ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۵ هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک بیلیون و ۲۹۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۰۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال به ۷۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نیز با کاهش ۱۰ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال معادل یک بیلیون و ۲۸۶ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال محاسبه شد.
"پارسان" در آبان ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۰۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال خریداری کرد.
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را نفروخت.
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: