• کد خبر: ۴۱۴۸۰
در مقایسه با آبان ۱۳۹۸؛

فروش "کرماشا" ۲۷۲ درصد رشد داشت

مقایسه فروش شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه ۱۳۹۹ با ماه مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۷۲ درصدی میزان فروش حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با سرمایه ۳ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال صورت وضعیت فعالیت‌های یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان را منتشر کرد.
براساس این گزارش، میزان فروش ماهیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه امسال ۳ هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ از افزایش ۱۳۴ درصدی برخوردار است.
مقایسه فروش شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه ۱۳۹۹ با ماه مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۷۲ درصدی میزان فروش حکایت دارد.
همچنین میزان فروش داخلی این شرکت در ماه آبان مبلغ یک هزار و ۲۲ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ۹۹ کاهش ۲ درصدی داشته است.
بیشترین میزان فروش داخلی "کرماشا" در آبان ماه امسال، اوره کشاورزی به مبلغ ۶۸۸ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال بوده است.
فروش صادراتی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه امسال مبلغ ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ حکایت از افزایش ۴۳۱ درصدی دارد.
بیشترین میزان فروش صادراتی این شرکت در آبان ماه امسال، اوره صادراتی به مبلغ ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال بوده است.
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۴ هزار و ۹۸۱ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته از رشد ۸۴ درصدی خبر دارد.
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: