• کد خبر: ۴۱۴۸۱
در مقایسه با مهر ماه سال جاری به ثبت رسید؛

افزایش 29 درصدی در میزان فروش "پاکشو"

میزان فروش ماهیانه گروه صنعتي پاکشو در آبان ماه امسال 3 هزار و 647 میلیارد و 186 میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه 99 از رشد 24 درصدی برخوردار است.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، گروه صنعتي پاکشو صورت وضعیت فعالیت های یک ماهه منتهی به 30 آبان را منتشر کرد.
براساس این گزارش، میزان فروش ماهیانه گروه صنعتي پاکشو در آبان ماه امسال 3 هزار و 647 میلیارد و 186 میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه 99 از رشد 24 درصدی برخوردار است.
مقایسه فروش این شرکت در آبان ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 113 درصد افزایش یافته است.
میزان فروش داخلی "پاکشو" در ماه آبان مبلغ 3 هزار و 25 میلیارد و 220 میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر 99 از رشد 40 درصدی حکایت دارد.
بیشترین میزان فروش داخلی شرکت گروه صنعتي پاکشو در آبان ماه امسال، مايعات به مبلغ 2 هزار و 62 میلیلرد و 604 میلیون ریال بوده است.
فروش صادراتی این شرکت در آبان ماه امسال مبلغ 621 میلیارد و 966 میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه 99 از کاهش 19 درصدی خبر می دهد.
بیشترین میزان فروش صادراتی "پاکشو" در آبان ماه امسال، ساير محصولات به مبلغ 367 میلیارد و 899 میلیون ریال بوده است.
شرکت گروه صنعتي پاکشو از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه 99 در مجموع مبلغ 20 هزار و 66 میلیارد و 150 میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد 67 درصدی دارد.
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: