• کد خبر: ۴۱۴۸۳
نسبت به آبان ۱۳۹۸؛

فروش محصولات "مارون" ۱۱۳ درصد رشد داشت

مقایسه فروش شرکت پتروشیمی مارون در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، شرکت پتروشیمی مارون صورت وضعیت فعالیت‌های یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان را منتشر کرد.
براساس این گزارش، میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی مارون در آبان ماه امسال ۱۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار است.
همچنین، مقایسه فروش شرکت پتروشیمی مارون در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
میزان فروش داخلی این شرکت در ماه آبان مبلغ ۱۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ۹۹ از افزایش ۳۰ درصدی حکایت دارد.
بیشترین میزان فروش داخلی "مارون" در آبان ماه امسال، اتیلن به مبلغ ۶ هزار ۳۱۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال بوده است.
فروش صادراتی این شرکت در آبان ماه امسال مبلغ ۵ هزار و ۲۰۳ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ از افزایش ۲۹ درصدی خبر می‌دهد.
بیشترین میزان فروش صادراتی "مارون" در آبان ماه امسال، منو اتیلن گلایکول مبلغ ۳ هزار و یک میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال بوده است.
شرکت پتروشیمی مارون از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۰۷ هزار و ۲۲۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته از رشد ۴۰ درصدی برخوردار است.
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: