• کد خبر: ۴۲۹۹۹

"فلوله" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۹۱ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی، کاهش ۵۰ درصد سود خالص و افزایش ۲۹ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت لوله و ماشین سازی ایران را زیر ذره‌بین قرار داده است:
شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران به عنوان اولین واحد صنعتی ذوب و تولیدکننده چدن در ایران در سال ۱۳۳۸ شمسی (۱۹۵۹ میلادی) با هدف تولید لوله و اتصالات چدنی برای مصارف آبرسانی و دیگ‌های چدنی برای تأمین آب و هوای گرم مؤسسه‌ها و ساختمان‌ها، تأسیس شد. ظرفیت تولید سالیانه شرکت در ابتدا ۴.۰۰۰ تن و عمده محصولات آن لوله‌های چدنی از قطر ۸۰ الی ۴۰۰ میلیمتر و به طول ۴ و ۵/۵ متر به روش سانتریفوژ (گریز از مرکز) بوده است.
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.
درآمد‌های عملیاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و هزینه‌های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال است.
بخش اعظم درآمد‌های "فلوله" از طریق فعالیت‌های عملیاتی است.
 ترکیب سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین سازی ایران عبارت است از:
صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۶۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۸.۶۸ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۵۴ درصد)
نکات با اهمیت گزارش شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۹۱ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی
• کاهش ۵۰ درصد سود خالص
• افزایش ۲۹ درصد سود انباشته
• افزایش حاشیه سود خالص از ۰.۲۷ درصد به ۴.۷۸ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۰.۱۹ درصد به ۴.۲۱ درصد
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱.۱۴ درصد به ۲۳.۸۳ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: