• کد خبر: ۴۳۲۰۳
از واگذاری‌های دی ماه؛

"وهور" به سود رسید

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، تنها فروشنده و از واگذاری‌های خود ۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش عصر مالی، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت تغییری نکرد. در حالی که ارزش بازار شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با کاهش ۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال معادل ۱۸ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال محاسبه شد.
"وهور" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال سود کسب کرد.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی دوره یک ماهه منتهی به دی ماه خریدار سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: