• کد خبر: ۴۳۲۹۰
نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود "فلامی" ۱۳۹ درصد افزایش یافت

شرکت لامیران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۹۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۰۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۳۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش عصر مالی، شرکت لامیران با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت لامیران در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۹۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۳۹ درصدی برخوردار است.
همچنین، شرکت لامیران سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال و سود عملیاتی را با افزایش ۱۰۵ درصدی، ۱۰۵ میلیارد ریال اعلام کرده است.
یادآوری می‌شود "فلامی" در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۰۶ ریال و سود خالص را ۴۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال قید کرده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: