• کد خبر: ۴۳۸۴۳

مروری بر عملکرد بهمن ماه "وبصادر"

سود سپرده‌های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) بانک صادرات طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۶۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال بوده که ۱۰.۶۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.

به گزارش عصر مالی، بانک صادرات گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه را منتشر کرد.
درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال بوده که ۹.۴ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.
تسهیلات اعطایی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۴۹.۳۲ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بوده است.
بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در بهمن ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریال بوده است.
سود سپرده‌های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۶۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال بوده که ۱۰.۶۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.
سپرده‌های جذب شده طی بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۹۲ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بوده است.
بیشترین سود سپرده‌های سرمایه گذاری در بهمن ماه امسال، سپرده‌های بلند مدت یک ساله به مبلغ ۶ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال است.
حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه گذاری) طی دوره بهمن ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۱۰.۲۶ درصد است، این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۱۱.۲۵ بوده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: