• کد خبر: ۴۳۹۱۳

مروری بر نسبت‌های مالی "سفانو"

سود هر سهم "سفانو" پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ ۶۰۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.

عصر مالی، نسبت‌های مهم در اطلاعات مالی شرکت سیمان فارس نو را مورد بررسی قرار داده است.
براساس اطلاعات مالی شرکت سیمان فارس نو، P/E سهم ۱۳.۳۴ می‌باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۱.۱۸ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.
سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۳۰۱,۰۱۶ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.
سود هر سهم "سفانو" پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ ۶۰۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت سیمان فارس نو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۴۵ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۷۳ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۵۶ درصد سود خالص
• افزایش ۲ درصد دارایی‌ها
• کاهش ۲۴ درصد سود انباشته
• کاهش ۱۸ درصد حقوق مالکانه
• افزایش حاشیه سود خالص از ۴۳.۴۱ درصد به ۴۶.۵۴ درصد
• افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۸.۱۸ درصد به ۴۹.۲۱ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۴۵.۶۷ درصد به ۵۵.۹۰ درصد
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۹.۳۲ درصد به ۸۸.۶۷ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: