• کد خبر: ۴۳۹۱۵

مروری بر نسبت‌های مالی "ساوه"

سود هر سهم "ساوه" پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ یک هزار و ۷۶۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۹۲ درصدی داشته است.

عصر مالی، نسبت‌های مهم در اطلاعات مالی شرکت سیمان ساوه را مورد بررسی قرار داده است.
براساس اطلاعات مالی شرکت سیمان ساوه، P/E سهم ۱۱.۳۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۱.۳۳ است، پایین‌تر است.
سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ یک هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۹۲ درصدی داشته است.
 سود هر سهم "ساوه" پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ یک هزار و ۷۶۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۹۲ درصدی داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت سیمان ساوه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۸۹ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۱۱۸ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۱۴۸ درصد سود خالص
• افزایش ۵۵ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۶۷ درصد سود انباشته
• افزایش ۴۷ درصد حقوق مالکانه
• افزایش حاشیه سود خالص از ۳۵.۱۴ درصد به ۴۷.۹۸ درصد
• افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۵.۲۳ درصد به ۵۷.۲۹ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۳۹.۷۴ درصد به ۷۶.۶۴ درصد
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۷۱.۱۹ درصد به ۱۳۱.۷۷ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: