• کد خبر: ۴۳۹۴۱
نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود "امید" افزایشی شد

شرکت تامین سرمایه امید در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، افزایش ۷۹ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۱۴۳ درصدی در سود خالص و در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش عصر مالی، شرکت تامین سرمایه امید با سرمایه ثبت شده ۷ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت تامین سرمایه امید در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۹۸۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۷۹ درصدی برخوردار است.
همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۶ هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال اعلام کرده است.
یادآوری می‌شود "امید" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۳۵۱ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال قید کرده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: