• کد خبر: ۴۴۴۱۵

رشد دو برابری مبلغ فروش فملی در اسفند

شرکت ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه با فروش ۷۲,۷۰۳ میلیارد ریالی بیشترین فروش ماهانه شرکت را در پایان سال مالی ۹۹ ثبت کرد. مبلغ فروش این ماه نسبت به ماه گذشته ۱۰۹ درصد افزایش داشته که عمدتا به دلیل رشد ۹۴ درصد تناز فروش کاتد در این ماه بوده است. با ثبت این فروش مجموع فروش زمستان به ۱۳۹ هزار میلیارد ریال میرسد که ۱۹ درصد از فروش فصل پاییز بیشتر است.

به گزارش عصر مالی، شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه هر تن کاتد صادراتی را ۲,۲۱۹ میلیون ریال فروخته که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد بیشتر است. همچنین شرکت هر تن کاتد صادراتی ۹ درصد گرانتر از کاتد داخلی فروخته است.
در مجموع ۱۲ ماهه منتهی به اسفند فملی ۴۱۹,۴۰۱ میلیاردریال فروش محقق کرده که نسبت به سال مالی گذشته ۸۷ درصد افزایش نشان می دهد.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: