• کد خبر: ۴۴۴۶۴

مروری بر کارنامه اسفند ماه "همراه"

شرکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۳۴۳۷.۳ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۵ درصد داشته است.

به گزارش عصر مالی، شرکت ارتباطات سیار ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
درآمد ماهیانه شرکت ارتباطات سیار ایران در اسفند ماه ۱۳۹۹ معادل ۲۱۰۱.۱۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۲ درصد داشته است.
مقایسه فروش این شرکت در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۳۰ درصد افزایش یافته است.
درامد اسفند ماه شرکت ۱۰ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.
تمامی درامد "همراه" از طریق فروش داخلی بوده است.
شرکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۳۴۳۷.۳ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۵ درصد داشته است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: