• کد خبر: ۴۴۴۶۵

اصلاحاتی در صورت مالی بیمه میهن

اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹ شرکت بیمه میهن به صورت حسابرسی نشده منتشر شد.

به گزارش عصرمالی، شرکت بیمه میهن دلایل اصلاح اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰ اسفند ۹۹ به علت الصاق گزارش تفسیری اعلام کرده است.


تمام درصد‌های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.


نگاهی به صورت سود و زیان نشان میدهد درآمد حاصل از عملیات از مبلغ ۱،۷۰۷،۳۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۲،۲۴۲،۸۸۱ میلیون ریال رسیده است.


سود (زیان) خالص هم از مبلغ ۳۹،۵۷۱ میلیون ریال به مبلغ منفی (۶۳۴،۵۵۴) میلیون ریال رسیده است. سود (زیان) خالص هر سهم با رشد ۱۸ درصدی، همراه شده است. بر این اساس، زیان ۴۲۳ ریالی به ازای هر سهم و EPS برآوردی سال ۱۳۹۹ مبلغ منفی ۶۵۸ ریال اعلام شده است.

جمع دارایی‌ها با رشد ۲۷ درصدی، همراه شده و علت افزایش آن، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان و دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش است.

در این مدت بدهی‌ها ۴۹ درصد رشد کرده که علت آن ذخایر حق بیمه و ذخیره خسارت معوق اعلام شده است.

از نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته می‌توان به رشد ۲۴۲ درصدی مانده موجودی نقد در پایان سال اشاره کرد.

علت افزایش، جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-عادی و وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت عنوان شده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: