• کد خبر: ۴۴۴۷۵

"شبندر" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی، افزایش ۷۳ درصد سود خالص، افزایش ۳۹ درصد دارایی‌ها و افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس را زیر ذره‌بین قرار داده است:
P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس برابر با ۱۲.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.
 سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۷۳۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.
سود هر سهم پس از کسر مالیات "شبندر" در ۹ ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۹۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۲ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۷۳ درصد سود خالص
• افزایش ۳۹ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته
• افزایش ۱۰۲ درصد حقوق مالکانه
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۹.۳ درصد به ۷.۱ درصد
• کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۹ درصد به ۸.۲ درصد
• افزایش حاشیه سود خالص از ۷.۵ درصد به ۷.۸ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۳۴ درصد به ۳۴.۹ درصد
• کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۷۶ درصد به ۶۸ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: