• کد خبر: ۴۴۴۷۷

"زماهان" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۷ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۸۹ درصد دارایی‌ها و کاهش ۶۹ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان را زیر ذره‌بین قرار داده است:
 زیان خالص مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۵۸ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته زیان ده شده است.
 سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۱۲ ماهه آذر ۹۹ مبلغ ۵۱ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته زیان ده شده است.
نکات با اهمیت گزارش مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۱۷ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۸۹ درصد دارایی‌ها
• کاهش ۶۹ درصد سود انباشته
• افزایش ۱۳۱ درصد حقوق مالکانه
• کاهش حاشیه سود خالص از ۱۷.۷۵ درصد به منفی ۵.۰۳ درصد
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۲۹.۳۱ درصد به ۸.۰۸ درصد
• کاهش بازده دارایی از ۱۵.۵۷ درصد به منفی ۴.۲۰ درصد
• کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۳۰.۷۸ درصد به منفی ۷.۸۵ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: