• کد خبر: ۴۴۴۸۱

"شپنا" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت پالایشگاه نفت اصفهان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۰ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۱۱۱ درصد سود عملیاتی، افزایش ۱۲۵ درصد سود خالص، افزایش ۵۸ درصد دارایی‌ها و افزایش ۱۲۱ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را زیر ذره‌بین قرار داده است:
 P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت اصفهان ۱۳.۱ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.
 سود خالص "شپنا" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۸۶۰۸ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۵ درصد داشته است.
 سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۰۰۴ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۵ درصد داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت اصفهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۱۰ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۱۱۱ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۱۲۵ درصد سود خالص
• افزایش ۵۸ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۱۲۱ درصد سود انباشته
• افزایش ۶۳ درصد حقوق مالکانه
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۸.۴ درصد به ۷.۶ درصد
• کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۸.۸ درصد به ۸.۳ درصد
• افزایش حاشیه سود خالص از ۷.۷ درصد به ۸.۲ درصد
• کاهش بازده دارایی از ۳۷ درصد به ۳۴ درصد
• کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۳ درصد به ۶۱ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: