• کد خبر: ۴۴۵۱۲

"دماوند" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۷ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۱۰ درصد سود عملیاتی، کاهش ۱۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۰ درصد دارایی‌ها و افزایش ۵۶ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت تولید نیروی برق دماوند را زیر ذره‌بین قرار داده است:
P/E سهم شرکت تولید نیروی برق دماوند ۶۵.۱۷ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۵۱.۶۴ است بالاتر است.
سود خالص شرکت تولید نیروی برق دماوند در ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۲۰۱ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۹ درصد داشته است.
سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۷۹۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۹ درصد داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۱۷ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۱۰ درصد سود عملیاتی
• کاهش ۱۹ درصد سود خالص
• افزایش ۱۰ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۵۶ درصد سود انباشته
• افزایش ۳۰ درصد حقوق مالکانه
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۵۵.۸۳ درصد به ۴۷.۴۲ درصد
• کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۵۴.۸۶ درصد به ۴۶.۴۹ درصد
• کاهش حاشیه سود خالص از ۴۱.۹۹ درصد به ۲۵.۶۰ درصد
• کاهش بازده دارایی از ۱۱.۲۵ درصد به ۷.۰۲ درصد
• کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۴۶.۳۹ درصد به ۲۶.۴۸ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: