• کد خبر: ۴۴۵۱۶

"کچاد" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۲۴ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۱۹۹ درصد سود عملیاتی، افزایش ۱۷۷ درصد سود خالص، افزایش ۸۵ درصد دارایی ها، افزایش ۱۲۶ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو را زیر ذره‌بین قرار داده است:
بررسی چند نسبت مالی در شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو در دوره ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۹۸ عبارت است از:
نسبت حاشیه سود عملیاتی "کچاد" از ۴۵ درصد به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
نسبت حاشیه سود خالص شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو از ۴۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
جمع بدهی به جمع دارایی‌های این شرکت از ۲۹ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
نسبت سود انباشته به دارایی‌های شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو این نسبت از ۰.۳۲ به ۰.۴۷ افزایش پیدا کرده است.
همچنین P/E سهم شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۱.۸ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۵.۶ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.
 سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۹۴۵۲ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷۷ درصد داشته است.
 سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۹۸۹ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۹ درصد داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۱۲۴ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۱۹۹ درصد سود عملیاتی،
• افزایش ۱۷۷ درصد سود خالص،
• افزایش ۸۵ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۱۲۶ درصد سود انباشته
• افزایش ۵۹ درصد حقوق مالکانه
• افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۵ درصد به ۶۲ درصد
• افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۴۵ درصد به ۶۲ درصد
• افزایش حاشیه سود خالص از ۴۵ درصد به ۵۹ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۳۷ درصد به ۸۶ درصد
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۵۵ درصد به ۱۱۱ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: