• کد خبر: ۴۶۹۳۸

اعلام زمان شرکت در افزایش سرمایه "دکپسول"

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران از افزایشه سرمایه گفت.

به گزارش عصر مالی، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران اعلام کرد با توجه به مجوز افزایش سرمایه شرکت مورخ ۲۹ دی ماه ۹۹ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۵ بهمن ماه ۹۹ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۳۰۰ میلیاردریال، تعداد ۹۰,۶۲۰,۷۹۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۹,۳۷۹,۲۰۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌شود.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۲۴ مهرماه لغایت هشتم آبان ماه است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: