• کد خبر: ۴۶۹۵۰

فقط ۵ درصد از مطالبات مالیاتی سال ۹۹ وصول شد

طبق گزارش دیوان محاسبات فقط ۵ درصد از مطالبات مالیاتی سال ۹۹ از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شده است.

به گزارش عصر مالی، طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، فقط ۵ درصد از مطالبات دولت از اشخاص حقوقی و حقیقی وصول شد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز کند.

نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (%۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب­ خزانه­ داری کل کشور واریز شده است.

به گزارش فارس، علاوه بر این موضوع بذرپاش رئیس دیوان محاسبات گفته است که دولت دوازدهم مالیات بر خانه و خودرو‌های لوکس را اجرا نکرد و مالیاتی از این محل به خزانه واریز نشده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: