• کد خبر: ۴۷۲۰۹

«پارس» در نیم سال نخست چگونه ظاهر شد؟

شرکت پتروشیمی پارس در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال جاری برای هر سهم ۷۹۳.۲ تومان سود محقق کرده است.

به گزارش عصر مالی، شرکت پتروشیمی پارس دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور سال مالی جاری با رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، درآمد عملیاتی ۲۱۱۰۲ میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۱۵۹۴۳ میلیارد تومانی کسب کرد.

سودناخالص و سودعملیاتی شرکت به ترتیب با ۶۸ و ۳۱ درصد رشد نسبت به نیمسال اول سال گذشته به ۵۱۵۹ میلیارد تومان و ۳۹۳۰ میلیارد تومان رسیده‌اند.

پارس در این نیمسال سودخالص ۴۷۵۹ میلیارد تومانی، معادل ۷۹۳.۲ تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

حاشیه سودناخالص شرکت در این ۶ ماهه با ۳۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۲ درصد رسیده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: