• کد خبر: ۴۷۹۰۹

تهدید بازار پول

بازار در اولین روز هفته با گرایش مثبت میان خریداران و فروشندگان در نماد های کوچک آغاز به کار کرد.

به گزارش عصرمالی، به نقل از کارگزاری آبان، نفتی ها در نبود شپنا و شزنگ یکپارچه با فشار عرضه،افت قیمت را تجربه کردند. شبندر، شتران، شاوان، شسپا، شبریز، شبهرن، شنفت، ونفت، شپاس، شرانل و شراز نیز با برتری فروشندگان با گرایش منفی داد و ستد شدند.

خودرویی ها امروز در غیاب خودرو و خساپا با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه کردند. خگستر، خزامیا، ختوقا، خمحرکه، خرینگ، خمهر، خموتور و خشرق مثبت و متعادل داد و ستد شدند. خمحور تک نماد پر تقاضای گروه بود. ختور، خزر، خاذین، خکمک، خکار، خموتور و خشرق نیز منفی و متعادل معامله شدند. خنصیر و خفناور نیز نماد های پر عرضه گروه بودند.

نبض مثبت در انبوه سازی ها محسوس بود. وساخت، ثالوند، ثتران، ثاخت، ثبهساز، وتوس، ثعتما و ثرود با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد شدند. ثشاهد، وآذر، ثفارس، ثنوسا، آسپ، ثاباد، ثعمرا، ثباغ و وثخوز نماد های پر تقاضای گروه بودند. در این میان کرمان، ثنام و ثمسکن منفی و متعادل معامله شدند.

شیمیایی ها نیز با برتری فروشندگان داد و ستد شدند. نوری، شگویا، آریا، پاکشو، فارس، زاگرس، شپدیس با گرایش منفی،متعادل بودند. در این میان کرماشا، شکربن، قرن و شجم مثبت و متعادل معامله شدند. شفن، پترول و شلرد نماد های مورد توجه گروه بودند.

فلزات اساسی نیز در غیاب فملی با فشار فروش افت قیمت را تجربه کردند. فجهان، فولاد، ذوب، فخوز، فسبزوار، فاسمین، فرآور، فجر، فروس، هرمز و فگستر منفی و متعادل بودند. در این میان وسدید، زنگان، فروی، فلوله، فسازان و فاهواز مثبت و متعادل معامله شدند.

بانکی ها نیز در نبود دی با معاملاتی سرخ رنگ همراه بودند. وبملت، وتجارت، وبصادر، وپارس، ونوین، وشهر، وخاور و وکار نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد شدند. در این میان وسالت تک نماد مثبت و متعادل گروه بود.

فشار فروش در بیمه ای ها محسوس بود. در این میان دانا، ما و اتکام مثبت و متعادل بودند. وسین و وآفرین نیز در سقف قیمتی خود به صف نشستند.

سیمانی ها امروز منفی و پر عرضه داد و ستد شدند. در این میان ساروم، سکارون، سدور، سخوز و سخزر مثبت و متعادل بودند. سنیر نیز تک نماد مورد توجه گروه بود.

رایانه ای ها با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت معامله شدند. در این میان تاپکیش، رانفور، افرا، سیستم و سپ با گرایش منفی و متعادل داد و ستد شدند.

کانه های فلزی نیز همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه کردند. در این میان کمنگنز و اپال مثبت و متعادل بودند.

چند رشته ای ها یکپارچه با فشار فروش افت قیمت را تجربه کردند.

برقی ها نیز با گرایش مثبت داد و ستد شدند. در این میان دماوند، بکهنوج، بزاگرس، بفجر و بمپنا منفی و متعادل بودند.

فنی و مهندسی ها یکپارچه منفی با برتری فروشندگان داد و ستد شدند.

همراه و اخابر از گروه مخابراتی ها با گرایش منفی و متعادل معامله شدند.

لاستیک و پلاستیکی ها نیز افت قیمت را تجربه کردند. در این میان پکویر و پلوله مثبت و متعادل بودند. پدرخش و پلاست نیز پر تقاضا در سقف قیمتی خود به صف نشستند.

کترام و کحافظ تنها نماد های مثبت و متعادل گروه کاشی و سرامیکی ها بودند.

در بازار امروز شاخص کل متاثر از افت فولاد، فارس، شستا، پارسان، کچاد، وغدیر و تاپیکو با رشد ۲۷۲۹۲ واحدی همراه شد. بازار امروز با گرایش مثبت و تعادل در نماد های کوچک آغاز به کار کرد در ادامه افت جهانی ها در هفته گذشته به بازار سرایت کرد و شاهد افزایش فشار فروش در گروه های بزرگ بازار بودیم و در نهایت شاخص با افت محسوس به کار خود پایان داد.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: