• کد خبر: ۴۷۹۹۷

ارزش روز سهام عدالت ، ۲ آذر ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت، ٠.۵درصد کاهش یافت.

به گزارش عصرمالی، ارزش سهام عدالت، ٠.۵درصد کاهش یافت.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٠.۵درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ۵٩٧هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٧٣٢هزار تومان و ١١ میلیون و ۶٨٠هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ۵۵٨هزار تومان رسیده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: