• کد خبر: ۴۹۶۰۳

شروع روند صعودی یا ادامه اصلاح؟

مهم‌ترین نکته در خصوص شاخص کل تشخیص نوع روند فعلی می‌باشد کهاز منظر میان مدت الگوی آن در قالب دو سناریو قابل بررسی است.

در سناریو اول سیکل تورمی جدید هنوز آغاز نشده و به تبع آن رشد اخیر شاخص بخشی از الگوی دیامتریک ۷ موجی آغاز شده از مرداد ۱۳۹۹ تلقی می‌شود. در این صورت اکنون موج ششم از این ساختار یعنی موج F در حال شکل‌گیری بوده و این موج یک صعود کاملا موقت تلقی می‌شود. مهم‌ترین محدوده های مقاومتی برای خاتمه این موج صعودی نیز سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار واحد است. با خاتمه این موج صعودی موج نزولی G آغاز شده و نزول تا سطح ۱۳۰۰ الی ۱۲۰۰ را طی مدت حداقل یک ماه برای شاخص رقم می‌زند.

در سناریو دوم اما سیکل تورمی جدید اغاز شده در نظر گرفته می‌شود و وضعیت فعلی شاخص همانند سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته می‌شود. در اینصورت روند صعودی جدید دلار و به تبع آن بازار سرمایه اغاز شده است و شکست سقف شاخص کل در سال ۱۴۰۱ رقم خواهد خورد.

با توجه به محتمل تر بودن سناریو ابتدایی،  تصویر مذکور موج شماری الگوی دیامتریک است.

تحلیلگر: علی هدیه

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: