• کد خبر: ۴۹۶۱۵

افزایش سرمایه در دستور کار های وب

هیئت مدیره شرکت داده گسترعصر نوین پیشنهاد افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده ارایه کرد.

به گزارش عصرمالی، سرمایه فعلی شرکت 8 هزار و 340 میلیارد ریال است که شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه ای 260 درصدی را در دستور کار خود قرار دهد.محل تامین افزایش سرمایه، سود انباشته شرکت اعلام شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشره بر روی کدال، موضوع افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور است.

این در حالی است که انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: