• کد خبر: ۴۹۶۱۶

نگاهی به صورت های مالی تلفیقی پتروشیمی آبادان

شرکت پتروشیمی آبادان در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 به ازای هر سهم 379 ریال زیان محقق کرده است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم مبلغ 26 ریال سود محقق کرده بود.

به گزارش عصرمالی، اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی شرکت پتروشیمی آبادان با نماد شپترو برای دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1400 به صورت حسابرسی شده منتشر شد.
بر اساس گزارش تلفیقی منتشره بر روی کدال، زیان خالص شرکت در این دوره 210.9 میلیارد تومان بوده است. این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 14.9 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.
زیان ناخالص هم 10.3 میلیارد تومان بود؛ در حالی که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 110.4 میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده بود.
زیان عملیاتی نیز عدد 143.3 میلیارد تومان اعلام شد. در مدت مشابه سال قبل مبلغ 32 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود. درآمدهای عملیاتی 1,354.7 میلیارد تومان بود که رشدی 81 درصدی را نشان می دهد. هزینه های مالی هم در این مدت با رشدی 56 درصدی به 67.1 میلیارد تومان رسید.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: