عصرمالی

آرشیو نظرسنجی
تغییر دامنه نوسان به رشد بازار سرمایه کمک می کند؟
بله
66.67%
خیر
33.33%