عصر مالی

بازار سرمایه/شرکت ها و مجامع
سود هر سهم
در گزارش حسابرسی شده؛

سود هر سهم "مارون" افزایشی شد

شرکت پتروشیمی مارون در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۶ هزار و ۳۹۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴ هزار و ۶۳۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۸ برخوردار است. در گزارش حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی مارون، سود هر سهم ۶ هزار و ۳۰۴ ریال اعلام شده بود.
سود هر سهم
در گزارش حسابرسی شده؛

سود هر سهم "دانا" کاهشی شد

بیمه دانا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۶۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۰۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار است. در گزارش حسابرسی نشده بیمه دانا، سود هر سهم ۳۳۴ ریال اعلام شده بود.
سود
نسبت به گزارش حسابرسی نشده؛

سود "شصدف" کاهش یافت

شرکت صنعتی دوده فام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۷۷۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳ هزار و ۸۵۷ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۲۸ درصدی برخوردار است. این شرکت صورت حسابرسی شده، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۲۸۶۲ ریال اعلام کرده بود.
نسبت به دوره مشابه گذشته؛

"والبر" ۵۹ درصد افزایش سود ثبت کرد

گروه دارویی البرز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۷۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۹ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۹۴۵ ریال اعلام کرده بود.
سود هر سهم
نسبت به گزارش حسابرسی نشده؛

سود هر سهم "ومعادن" سه برابر شد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود ۶۹۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۰۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۶ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۲۱۱ ریال اعلام کرده بود.
تصویب صورت‌های مالی سال ۹۸ لیزینگ گردشگری
با حضور ١٠٠ درصدی سهامداران برگزار شد؛

تصویب صورت‌های مالی سال ۹۸ لیزینگ گردشگری

در جلسه مجمع عمومی شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص) که با حضور ١٠٠ درصدی سهامداران برگزار شد، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ این شرکت به تصویب رسید.
مروری بر عملکرد ۶ ماهه
حسابرسی نشده منتشر شد؛

مروری بر عملکرد ۶ ماهه "غویتا"

شرکت ویتانا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۲۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۰۰ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۷ درصدی برخوردار است.
تعیین سود ۱۶۸۷ ریالی هر سهم
در مجمع عمومی به تصویب رسید؛

تعیین سود ۱۶۸۷ ریالی هر سهم "شنفت"

مجمع عمومی شرکت نفت پارس تقسیم مبلغ ۳ هزار و ۴۰ ریال سود خالص هر سهم و یک هزار و ۱۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.
ارزش بازار
طی خرداد ماه؛

ارزش بازار "فارس" ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۳۰۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال به یک هزار و ۶۱۶ بیلیون و ۱۳۶ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال رسید.
طی خرداد ماه؛

"سدبیر" خریدار و فروشنده بود

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۲۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال سود کسب کرد.
سرمایه
با موافقت سازمان بورس؛

سرمایه "قمرو" دو برابر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت قند مرودشت از محل سود انباشته موافقت کرد.
مروری بر عملکرد خرداد ماه
در کدال منتشر شد؛

مروری بر عملکرد خرداد ماه "وصنعت"

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۲ هزار و ۷۶۹ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال به ۲۲ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال رسید. 
طی خرداد ماه؛

"حکشتی" خریدار و فروشنده نبود

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام هیچ شرکت بورسی نبود.
عملکرد خرداد ماه
در کدال منتشر شد؛

عملکرد خرداد ماه "ورنا"

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد.
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربازدید ها