عصرمالی

برچسب ها
برچسب: سود هر سهم
طی ۱۲ ماه؛
منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم... به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم... ۹۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد ...
میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و... بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۵۵ ریال سود... به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به... است این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با...
کد خبر: ۴۵۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


سود هر سهم افزایش ۳ هزار و ۷۸۵ درصدی در... سود خالص داشته است ...
و ۸۵۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر... این اساس مبلغ ۷۷۳ ریال سود به ازای هر سهم... منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ حسابرسی شده سود هر سهم... را مبلغ ۲۰ ریال و سود خالص را ۶۰۵ میلیارد...
کد خبر: ۴۵۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۲۲۷ درصدی در سود هر سهم... و سود خالص و افزایش ۲۲۸ درصدی در سود عملیاتی...
ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ... ۲ هزار و ۷ ریال سود به ازای هر سهم... سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۸۷ درصدی... و ۷۸۶ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار...
کد خبر: ۴۵۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۱۳۷ درصدی در سود هر... سهم و سود خالص و افزایش ۹۹ درصدی در سود...
۱۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۱۰ هزار و ۳۵۱ ریال سود به ازای... هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه... این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش...
کد خبر: ۴۵۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر... سهم خود ۳ هزار و ۳۸۵ ریال کنار گذاشت که... نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر... سهم ۹۰۰ ریال اعلام شده بود از افزایش ۲۷۶ درصدی...
میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس... مبلغ ۳ هزار و ۳۸۵ ریال سود به ازای هر... سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در... بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۳۵۰ درصدی...
کد خبر: ۴۵۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


طی ۱۲ ماه؛
شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به... ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم خود ۸۵۴... گذشته که سود هر سهم ۳۴۷ ریال اعلام شده بود... از افزایش ۱۴۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد ...
به گزارش عصر مالی شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه... صورت حسابرسی نشده منتشر کرد شرکت توسعه صنایع بهشهر در... ۲۶۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۸۵۴ ریال سود به ازای هر سهم خود...
کد خبر: ۴۵۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم خود ۴۷۶... گذشته که سود هر سهم ۴۴۲ ریال اعلام شده بود... از افزایش ۸ درصدی در هر سهم حکایت دارد ...
۶۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد... و بر این اساس مبلغ ۴۷۶ ریال سود به ازای... هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه... شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با کاهش ۸۱...
کد خبر: ۴۵۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۲۶۸ درصدی... در سود عملیاتی داشته است ...
و ۳۴۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال سود خالص کسب... ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که... درصدی برخوردار است همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد... و سود عملیاتی را ۲ هزار و ۳۸۹ میلیارد و...
کد خبر: ۴۵۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۱۳۰ درصدی در سود هر... سهم و سود خالص و افزایش ۱۲۶ درصدی در سود...
۸۶۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این... اساس مبلغ ۲ ۴۱۲ ریال سود به ازای هر سهم... سود عملیاتیدوره یاد شده را با افزایش ۱۲۶ درصدی نسبت... سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۱۳۴ درصدی نسبت...
کد خبر: ۴۵۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۱۰۴ درصدی در سود هر سهم... و سود خالص و افزایش ۱۵۹ درصدی در سود عملیاتی...
ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ... ۲ هزار و ۶۹۶ ریال سود به ازای هر سهم... سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۴۲ درصدی... و ۴۸۴ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار...
کد خبر: ۴۵۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۴۵۴ درصدی در سود هر سهم... و سود خالص و افزایش ۳۶۰ درصدی در سود عملیاتی...
شده مبلغ ۳۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال سود خالص... کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۸۸ ریال سود... به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به... است همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را...
کد خبر: ۴۵۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ کاهش ۵۹ درصدی در سود هر... سهم افزایش ۱۰۷ درصدی در سود خالص و افزایش ۱۲۸... درصدی در سود عملیاتی داشته است ...
سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲... هزار و ۴۱۷ ریال سود به ازای هر سهم خود... از کاهش ۵۹ درصدی برخوردار است همچنین این شرکت سود... و سود عملیاتی را ۳۸۴ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال...
کد خبر: ۴۵۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


نسبت به دوره مشابه گذشته؛
اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش ۸۰ درصدی در سود هر سهم... و سود خالص و افزایش ۷۴ درصدی در سود عملیاتی...
۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود... و ۹۴۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص... افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است همچنین این شرکت سود ناخالص... میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴ هزار و ۶۸۱...
کد خبر: ۴۵۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


طی ۱۲ ماه؛
در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۶۲... درصدی در سود عملیاتی داشته است ...
۶۶۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد... سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت... برخوردار است همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده... سود عملیاتی را یک هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۲۲۱...
کد خبر: ۴۵۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


سود خالص هر سهم و ۳۱ ریال سود نقدی برای... هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند...
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۱ ریال... و سود خالص به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال تصویب... شد &bull سود خالص یک هزار و ۷۶۲ میلیارد و... ۴۱۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ...
کد خبر: ۴۵۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


سود عملیاتی افزایش ۵۳ درصد سود خالص افزایش ۴۲ درصد... دارایی ها افزایش ۱۰۸ درصد سود انباشته و افزایش ۷۲...
پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفت p/e... سهم شرکت داروئی و بهداشتی لقمان برابر با ۷ ۳۲... ۰۴ است ریسک پایین تری را نشان می دهد سود... افزایش ۳۳۶ درصد سود عملیاتی &bull افزایش ۵۳ درصد سود...
کد خبر: ۴۵۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


سود عملیاتی افزایش ۹۴ درصد سود خالص افزایش ۶۵ درصد... دارایی ها افزایش ۴۳ درصد سود انباشته و افزایش ۷۸...
شماره ۱۲۴۶۲ به ثبت و در سال ۱۳۷۶ به بهره... با نام تجاری « aic» روانه بازار کرد p/e سهم... لست ریسک پایین تری را نشان می دهد سود خالص... است سود هر سهم این شرکت پس از کسر مالیات...
کد خبر: ۴۵۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم خود... دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک... درصدی در هر سهم حکایت دارد ...
هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال سود خالص... ۹۷۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد... ۹۷ درصدی برخوردار است این شرکت بورسی سود انباشته پایان... شده سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۵۱۳...
کد خبر: ۴۵۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم خود ۹۵... به شهریور ۹۹ زیان هر سهم را ۸۴ ریال اعلام...
ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ را... ۹۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد... ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۹ به صورت... به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود همچنین بر...
کد خبر: ۴۵۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


سود خالص هر سهم و ۴۰۰ ریال سود نقدی برای... هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند...
&bull سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۴۰۰... ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۸۷۲ ریال... تصویب شد &bull سود خالص ۸۷ میلیارد و ۱۵۸ میلیون... ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات...
کد خبر: ۴۵۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹